Apie projektą

Ketvirtoji pramoninė revoliucija (pasaulyje žinoma kaip Industry 4.0) vadinama naujų, skaitmeninių technologijų realizavimu pramonėje, kuri yra pagrįsta naujais sąveikos būdais tarp žmonių, mašinų bei duomenų, derinant realų gamybos pasaulį su virtualia informacija ir komunikacinėmis technologijomis. Tam, kad įmonėje būtų sėkmingai įgyvendinamos naujos, skaitmeninės technologijos, būtina atsižvelgti į darbuotojų įgūdžių svarbą bei atitiktį šiam naujam požiūriui. Atsižvelgiant į tai, turėtų būti siekiama suteikti profesijos mokytojams reikalingų įgūdžių ir specifinių darbo galimybių, užpildant esamą IT įgūdžių spragą. Pagrindinis Pramonės 4.0 vizijos veiksnys – tai naujas požiūris į IT naudojimą, derinant organizacinius ir socialinius įgūdžius, todėl profesinis mokymas turi būti struktūrizuotas, integruojant skaitmenines technologijas, bendradarbiaujant technologijų centrams bei įmonėms, formuojant inovacijų – ugdymo – verslo trikampį.
LAIT (Learning Advanced Industrial Technologies) projektas orientuotas į šiuos tikslus:

  • Suteikti profesijos mokytojams žinių bei įgūdžių naudojantis naujomis skaitmeninėmis technologijomis, kurias jie perteiks profesijos besimokanties mokiniams bei mažoms įmonėms.
  • Vystyti technologinius ir organizacinius profesijos besimokančių mokinių įgūdžius, atitinkančius dabartinius pramonės įmonių poreikius, kurie dalyvauja pažangių gamybos technologijų diegime (CNC, virtualus suvirinimas ir pan.)
  • Greitinti mažų įmonių tyrimų ir inovacijų įsisavinimą bei taikymą savo ekonominėje veikloje.
  • Stiprinti bendradarbiavimą tarp profesinio mokymo centrų, mokslinių tyrimų ir inovacijų centrų bei įmonių, skatinant mokymo-inovacijų-verslo plėtrą.
  • Sukurti bendrą programą, kuri padidintų skaidrumą tarp skirtingų profesinio mokymo sistemų Europos Sąjungoje, mažinant profesijos mokytojų IT įgūdžių trūkumą bei sėkmingai vystyti bendradarbiavimą tarp partnerių, siekiant užtikrinti sklandų profesijos mokytojų ir mokinių mobilumą.

Projekto metu 18 profesijos mokytojų iš šalių partnerių turės galimybę intensyviai mokytis naujų, skaitmeninių technologijų realizavimo pramonės srityje. Mokymus ves technologijų centras IK4 Tekniker įsikūręs Baskijos regione (Ispanija). Mokytojai perduos įgytas žinias kitiems 50 mokytojų. Maždaug 1200-1500 mokinių pasinaudos mokytojų perteiktomis žiniomis ir įgūdžiais.

Kita vertus, bendradarbiavimas su įmonėmis taip pat yra esminė projekto dalis. Dvidešimt įmonių bus įtrauktos į projektą ir dirbs su 18 profesijos mokytojų, prisidedant prie “ateities gamyklos” kūrimo.