Intelektiniai produktai

Projekto eigoje bus sukurti 5 intelektiniai produktai, kurie bus talpinami projekto internetinėje svetainėje ir bus prieinami visiems norintiems. Pagrindinė intelektualinių produktų paskirtis yra prisidėti prie sprendimų ir išteklių profesinio rengimo sistemoje, mažose įmonėse bei palengvinti Pramonės 4.0 įsisavinimą.

 

Intelektiniai produktai

Aprašymas

Mokymai bus orientuoti į profesinio rengimo centrų poreikius ir „ateities gamyklos“ kūrimo koncepciją. Mokymų metu didelis dėmesys bus skiriamas skirtingoms pramonės 4.0 technologijoms ir organizacinėms naujovėms, siekiant nustatyti pažangių technologijų naudojimo poreikį įmonėse ir kurie veiksniai įtakoja technologinius sprendimus (rizika, išlaidos, pridėtinė vertė, tiekėjai, skirtingų technologinių galimybių palyginimas).

Kam?

Profesijos mokytojams ir įmonių darbuotojams, kurie bus supažindinti su pramonės 4.0. naujovių pasauliu.

Kaip bus naudojamas?

Mokymo kursų medžiaga bus prieinama visiems norintiems, kiekvienas galės naudoti visą kursą ar jo dalis, pritaikyti jį prie savo poreikių.

Visas kursas yra čia:

LAIT 4.0 IO1. LOs and structure

LAIT 4.0_Course on industry 4.0

Aprašymas

Pasibaigus 5 dienų mokymams, profesijos mokytojai (po vieną kiekvienai šaliai) turės parengti vienos dienos mokymo kursą 10-čiai profesijos mokytojų.

Kam?

Profesijos mokytojams, įmonių darbuotojams.

Kaip bus naudojamas?

Šių mokymų tikslas yra supažindinti dalyvius su naujovėmis pramoninėje gamyboje, siekiant didinti įmonių technologinių ir organizacinių igūdžių funkcionalumą.

Galite pasiekti šių nuorodų turinį.

LAIT 4.0_trumpųjų mokymų struktūra

LAIT 4.0_Short course LT

Creative Commons licencija
Ši/s objektas yra platinama/s pagal Creative Commons Priskyrimas 4.0 Tarptautinė licenciją.

Aprašymas

Kiekvienas profesijos mokytojas, kuris dalyvavo Tekniker organizuojamuose 5 dienų mokymuose ir įgijo reikalingų žinių ir įgūdžių, nustatys įmonės pažangių technologijų naudojimo lygį ir pasiūlys tobulinimo planą, kuris padės įmonei priimti Pramonės 4.0 vizijos iššūkius ir numatomus pokyčius, prisidedančius prie „ateities gamyklos“ funkcionavimo. Iš viso bus 20 planų (4 kiekvienoje dalyvaujančioje šalyje).

Kam?

Profesijos mokytojams, įmonių darbuotojams

Kaip bus naudojamas?

Jei esate profesijos mokytojas, galite pasinaudoti mūsų pateiktu pažangių pramoninių technologijų naudojimo įmonėje šablonu. Jei dirbate įmonėje ir norėtumėte tobulinti įmonės funkcionalumą, šis šablonas padės analizuoti situaciją ir ieškoti naujų galimybių.

Aprašymas

Dokumente numatytos gairės orientuotos į profesinio mokymo centrų ir mažų pramonės įmonių glaudų bendradarbiavimą, siekiant aukštos pridėtinės vertės paslaugų, pavyzdžiui, procesų ir CNC programavimo pagalba, prototipų ar tam tikrų jų dalių gamyba.

Kam?

Profesinio rengimo centrams.

Kaip bus naudojamas?

Jeigu jus domina ne tik mokymo, bet ir aukštos pridėtinės vertės paslaugos įmonėms, galite naudokite šį vadovą, kad palygintumėte skirtingą projekto partnerių patirtį (jei mes įtrauksime mokinius, kaip mes organizuoti savo darbuotojų, kokios rūšies paslaugas mes siūlau).

Vadovas yra čia:

LAIT 4.0_Guide for technological check-ups (LT_version)

Creative Commons licencija
Ši/s objektas yra platinama/s pagal Creative Commons Priskyrimas - Analogiškas platinimas 4.0 Tarptautinė licenciją.