Tag Archive: short course

Nov 10

KETVIRTOJI PRAMONĖS REVOLIUCIJA. KOKIA JI?

Įgyvendinant „Erasmus+“ KA2 programos projektą „Profesijos mokytojų, kaip naujovių iniciatorių mažose įmonėse, įgūdžių tobulinimas mokantis pažangių 4.0 pramoninių technologijų“ (angl. „Learning Advanced Industrial Technologies 4.0 to upgrade the skills of VET teachers as drivers of innovation in SMEs“), Kauno technikos profesinio mokymo centras aktyviai prisijungė prie partnerių iš Ispanijos, Olandijos, Italijos bei Škotijos, kurių tikslas …

Continue reading »